Pianoles Amsterdam

Voorwaarden vaste(2)wekelijkse lessen:

De lessen vinden plaats in mijn lesruimte .

Vaste maandelijkse betaling gaat in per de eerste lesdatum van de volgende maand.

Betaling geschiedt voor of op de eerste lesdatum van de maand.

Bij ziekte van de docent langer dan een week wordt betaald lesgeld gerestitueerd.

Bij ander dan door overmacht afzeggen van de kant van de leraar wordt betaald lesgeld gerestitueerd.

Bij afzeggen van de kant van de leerling wordt geen lesgeld gerestitueerd.

De middelbaar onderwijs vakanties (klik voor info) worden aangehouden. Gedurende de zomervakantie wordt in overleg les gegeven.

 

Voorwaarden vier ritten kaart:

Bij verhindering dient de les minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd anders wordt de les als gegeven beschouwd. Een les kan maximaal 2 weken van te voren geboekt worden. Een les kan hooguit 1 maal verplaatst worden. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.