Pianoles Amsterdam

Over muziek theorie.

Tiijdens de piano of keyboard les leer je naast het musiceren ook de beginselen van muziek theorie, harmonie en gehoorontwikkeling (solfege). Dit helpt leerlingen een beter begrip te krijgen van dat wat zij spelen en horen. Voor leerlingen die geinteresseerd zijn in pop, jazz en improvisatie zijn de 'harmonie aan de piano' lessen vaak een openbaring en een belangrijke eerste stap in de wereld van musiceren zonder notenschrift. Ook voor leerlingen klassiek piano vormen deze lessen een leuk muzikaal uitje en bereiden zo de weg voor naar de traditionele klassieke muziekanalyse.

Muziek theorie tijdens de pianoles is dus zeker geen taaie, saaie verplichte stof maar een manier om je de muziek beter eigen te maken. Het onderdeel gehoorontwikkeling (ook wel solfege genoemd) zorgt ervoor dat je de bouwstenen van de muziek zoals intervallen, akkoorden, toonsoorten en ritme op het gehoor leert herkennen en benoemen. Mensen met een goed ontwikkeld gehoor kunnen makkelijk liedjes op het gehoor uitzoeken en naspelen of arrangeren. Kortom, een zeer praktische en handige verworvenheid.